Thanh lý lần 1

| Sunday, September 16, 2012
Cần cho tặng 1 số đồ sau:

- 1 bể cá mini + bộ lọc + điều hòa nhiệt độ
- Vài cuốn sổ mới tinh chưa làm gì
- Vài cuốn sách học tiếng Trung = tiếng Việt
- Vài cuốn sách học dịch Tiếng Anh
- 1 chuột quang
- 1 bao vợt TennisCòn nữa ...

0 comments:

Post a Comment