Cách đánh AOE cho người mới chơi!!!

| Saturday, August 7, 2010
mới chơi thì phát triển chậm vì thao tác chậm và tính kế hoạch thấp >> mất quá nhiều thời gian chờ đợi
đầu tiên nên nhớ cho kỹ công dụng của từng công trình và các cải tiến
các vấn đề xây dựng (vị trí trong bảng hoặc phím tắt, chi phí xây dựng hoặc cải tiến...)
sau đó chịu khó tính cho quen thời gian và hiệu quả làm việc hoặc xây dựng
-------
ví dụ lúc đầu
ta có 200 lương và 3 dân
lúc này po là 3/4
ta có thể đẻ thêm 1 dân nhưng đến dân thứ 5 thì phải chờ có BE mới
thời gian đẻ 1 dân sẽ lâu hơn thời gian xây 1 BE (khoảng 50% thời gian)
vì vậy ít nhất cũng phải cho 2 dân xây BE
và lưu ý nếu chọn điểm xây càng xa sẽ càng tốn tg đi lại
-------
khi xây xong 1 BE rồi khi đó cũng chưa cần thiết phải xây thêm 1 BE mới
vì số lương 200 cũng chỉ đủ xây thêm 4 dân
vậy là 7/8 >> chưa thiếu
cũng đừng lo xây BS để khai thác gỗ mà nên để dành xây BG khai thác lương củ vì mục tiêu chính lúc này là lương để đẻ dân
trừ trường hợp k có cây gần nhà và bãi lương tìm thấy rất gần bãi gỗ
------
thời gian 1 dân khai thác lương sẽ bằng khoảng 80% thời gian đẻ 1 dân
vì vậy nên cho 6 dân khai thác lương
thì sẽ vừa tương đồng dây chuyền khai thác và đẻ dân
trừ trường hợp dân Ass
------
tg 1 dân khai thác lương bằng khoảng 65% tg 1 dân xây BG
vì vậy nếu bạn đang cho trên 1 dân xây BG
khi đã xây được 35% ta nên tách bớt dân ra khai thác lương luôn và chỉ để lại 1 dân tiếp tục xây BG
khi đó vừa lúc BG được xây xong thì số dân kia cũng kịp khai thác đủ lương và đổ vào nhà BG luôn
------
cũng như vậy đến khi đẻ tới dân 6/8 thì mới cho 1 dân xây BE
hoặc 2 dân khi 7/8 là vừa kịp
trường hợp 10/12 hoặc 11/12 cũng vậy
------
thời gian cải tiến lên đời bằng khoảng 200% tg cải tiến khai thác gỗ, đá hoặc vàng trong BM
vì vậy nếu sau khi nhấn cải tiến lên đời 2
nếu bạn có điều kiện tài chính và muốn tranh thủ cải tiến khai thác
thì nên nhấn trước khi tg lên đời đang được 50%
nếu không sẽ k kịp cải tiến tiếp bánh xe khi vừa kịp lên đời 3
và tất nhiên nếu tận dụng tối ưu thì trong khoảng tg lên đời ta có thể cải tiến được 2 khai thác trong BM

0 comments:

Post a Comment